ยินดีต้อนรับเข้าสู่การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๘

!!! Download รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการฯ ได้แล้ว ที่นี่ !!!

!!! ปิดรับลงทะเบียนและส่งผลงานร่วมเสนอในการประชุมวิชาการฯ แล้ว !!!
ท่านยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ได้ ที่นี่

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๘  ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็นจะจัดขึ้น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค สถานีวิจัยบริการฯ สระบุรี จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ขอเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ส่งชื่อเรื่องพร้อมบทคัดย่อและเรื่องเต็มผลงานสำหรับร่วมประชุมวิชาการ โดยเรื่องที่นำมาจัดแสดงจะต้องเป็นผลงานที่หน่วยงานได้ร่วมสนองพระราชดำริในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผลงานที่ดำเนินการในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เท่านั้น เช่น พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริฯ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเกาะแสมสาร พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชของเขื่อน (กฟผ.) เป็นต้น

๒. เป็นงานในพื้นที่สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชที่ อพ.สธ. และหน่วยงานสนองพระราชดำริฯ ได้ร่วมสำรวจแล้ว เช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะช้าง หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะสิมิลัน เป็นต้น

๓. เป็นผลงานที่ดำเนินการภายใต้กรอบ/กิจกรรมของ อพ.สธ. โดยสถาบันหรือหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เท่านั้น

๔. ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยนำเสนอที่ใดมาก่อน

8 thoughts on “ยินดีต้อนรับเข้าสู่การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๘”

  1. ยินดีเข้าร่วมเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการครั้งนี้เพื่อสนองพระราชดำริค่ะ

  2. ประกาศ!!! ขยายเวลาส่งผลงานร่วมเสนอในการประชุมวิชาการฯ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ครับ

  3. ปิดรับลงทะเบียนและส่งผลงานร่วมเสนอในการประชุมวิชาการฯ แล้ว ท่านยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ได้ที่นี่ครับ
    http://khajornsak.net/rspgconference2017/index.php/registration/not_present/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *