ที่พักและการเดินทาง

โรงแรม/ที่พัก/ค่ายลูกเสือ
ลำดับ ชื่อโรงแรม/ที่พัก อำเภอ เบอร์โทร
1 เกี่ยวอัน เมืองสระบุรี 036-222022-9
2 สระบุรีอินน์ เมืองสระบุรี 036-218888
3 แสนสุข เมืองสระบุรี 036-211104
4 สระบุรีโฮเต็ล เมืองสระบุรี 036-211500
5 ทรัพย์สินรุ่งเรือง เมืองสระบุรี 036-222206
6 ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา แก่งคอย 036-306270-3
7 หาดสองแควรีสอร์ท แก่งคอย 089-8015772
8 ไร่หวานสนิทรีสอร์ท แก่งคอย 081-6250204
9 เป็นสุข หนองแค 036-371996
10 พาราไดซ์ อินน์ หนองแค 036-726050
11 แฮปปี้ อินน์ หนองแค 036-390365
12 ทวีทรัพย์ พระพุทธบาท 036-266108
13 ศิริพรอินน์ พระพุทธบาท 036-266088
14 เซอร์ เจมส์ ลอร์ด มวกเหล็ก 036-343200
15 เทพประทานปาร์ควิว มวกเหล็ก 081-9273005
16 บ้านสวนสวยรีสอร์ท มวกเหล็ก 036-342018-9
17 มวกเหล็กฮอร์ลิเดย์ อินน์ มวกเหล็ก 081-4223875
18 แวลลี่ การ์เด้น รีสอร์ท มวกเหล็ก 036-346255
ที่พักบนอุทยาน/กางเต้นท์   หมายเลขโทรศัพท์
อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย (อ.เมืองสระบุรี) 02-5620760
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น (อ.เมืองสระบุรี) 036-713829-30 036-713830
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า (อ. แก่งคอย) 089-2378659 085-9683520
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย(อ.มวกเหล็ก) 036-226431
ที่พักที่มีกิจกรรมพิเศษ/ค่ายลูกเสือ หมายเลขโทรศัพท์
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น (อ.มวกเหล็ก) 036-341620 02-6281752
ค่ายลูกเสือเพชรรัตน์ (อ.มวกเหล็ก) 036-341530
036-341794
ค่ายลูกเสือฉิมกุล (อ.มวกเหล็ก) 036-341650 081-9150366
ค่ายลูกเสือชัยปิติ (อ.มวกเหล็ก) 036-341779

 

๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี