วิธีชำระเงิน

การชำระค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิชาการ สามารถชำระได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยโอนเงินเข้า**บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา ชื่อบัญชี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช บัญชี ๑  เลขที่บัญชี ๐๖๗-๒๐๒๐๕๗-๕ (067-202057-5) เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงินมายังโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน โดยคลิกที่นี่ หรือทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ หรือ ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐ หรืออีเมล์ภาพสแกนใบโอนเงินมายัง rspg2560@gmail.com

๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี