สถานที่จัดงาน

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีวิจัยบริการฯ สระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

วิดีทัศน์แนะนำพื้นที่

 

๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี